Ekol Yazılım ve Danışmanlık
image
service-consulting

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi gazetede;

* 1 Nolu Elekronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

* 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ

* 240 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 

* 456 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile 2018 ve 2019 yıllarında Burut Satış hasılatı 5.000.000 TL yi geçenler 01.07.2020 tarihinden itibaren , 2020 yılı ve takip aylarda geçenler ilgili yılı takip eden yılın 7.ayindan itibaren E fatura kullanmak zorunda olacaklardır.

Bu değişiklikle, 1 Nolu Elektronik defter Genel Tebliğine göre, E fatura kullanmak zorunda olan mükellefler E defter de kullanmak zorundadırlar.

Ayrıca, 01.01.2020 tarihinden itibaren 30.000 TL üstündeki bütün faturalar , ( Vergi mükellefleri arasındaki 5.000  TL ) E Arşiv fatura fatura düzenlemek zorundadırlar.